POHODOVÍ asistenti

Jak vybíráme asistenty

Asistenti jsou do KP vybíráni tak, aby byl tým vyváženou kombinací různých osobnostních typů. To umožňuje uživatelům poznat v přirozené komunikaci různé typy lidí, naučit se s nimi jednat a vybrat si z asistentů toho, který je mu povahou nejblíže. Tento vztah je přirozeným předpokladem vztahu: klíčový asistent-uživatel.

Z našeho pohledu je výběr asistenta a jeho působení na skupinu velmi důležitý. Snažili jsme se proto o co největší zapojení členů do celého řízení. Členové tak s naší podporou a po přečtení různých inzerátů sami sestavovali, inzerát. Asistent dle jejich požadavků byl snědý, ztepilý španěl a asistentka dlouhonohá blondýnka. Bohužel žádný z uchazečů danému profilu neodpovídal, takže jsme nakonec museli  snížit laťku:). Přestože by se mnohým lidem zdálo toto naše úsilí zbytečné, členové si při práci a následných pohovorech uvědomili, co je pro ně na asistentech důležité a byli aktivně vtaženi do celého procesu.

Současný tým KP

Náš tým v současné době čítá 4 asistentky a 2 externí terapeuty.

Velkým pojítkem a "motorem" Klubu je zejména to, že všechny asistenty tato práce velmi baví, což je velká výhoda. Všichni asistenti KP mají vzdělání dle zákona 505/2006 Sb. a rádi se ve svých oborech dále vzdělávají. 

Pro práci samotnou se v organizaci snažíme vybudovat co možná nejlepší podmínky. Je pro nás důležité, aby asistenty práce bavila a těšili se do ní, už proto, že asistenti tvoří spolu s členy Klubu zdejší neopakovatelnou atmosféru a každý z nich je ve své pozici nepostradatelný.

Kromě asistentů využívá Klub zázemí organizace POHODA. Díky ředitelce organizace, manažerce kanceláře, účetní, sociální pracovnici, koordinátorům PR, fundreisingu a dobrovolnictví a dalším pomocníkům organizace se tým KP může věnovat pouze činnostem spojeným s uživateli služby.

 A koho u nás tedy potkáte?

  • Mgr. Šárku Petrášovou

manažerka programu, ergoterapeut,  vystudovala ergoterapii na 1. Lékařské fakultě UK(Mgr.), nyní studuje doktorské studium v oboru antropologie, má mnoholetou praxi z různých zařízení, aktivně se zúčastňuje kurzů jak sociálně pracovních, tak ergoterapeutických a sama přednáší na konferencích.

V Klubu zajišťuje většinu manažerských věcí a podílí se na provozu Dílničky a prodej výrobků. Dále je nepostradatelná v praktických věcech např. kde co sehnat nejvýhodněji:)

  • Bc. Lucii Štěpánovou

    vedoucí Dílničky a kurzů: Pečení, Výuka, Kroniky, Etikety, Výlety a Nakupování

  • Mgr. Janu Šramotovou

    která vede kurzy: Etiketa, Samostatnost, Vaření, Papírová dílna, Novinařina, Výlety, Filmotéka.

  •   Jitku Hrubešovou

    který má na starosti kurzy: Vaření, Pečení v kavárně Bílá vrána, Všemi smysly, Dílnička, Péče o klub.