ZMĚNA KURZŮ PO KARANTÉNĚ

08.09.2020 14:25

ZMĚNILI JSME KURZY. TEĎKA MÁME KURZY: KRONIKU, E-SHOP, NOVINAŘINU, MUZIKOTERAPII, TRÉNINK PAMĚTI, VAŘENÍ, PEČENÍ, DÍLNA, SNOEZELEN, PÉTANGUE, VÝUKU, PÉČI O KLUB, PEČENÍ VE VRÁNĚ, PÉČE O KVĚTINY.
MÁME NOVÝ KURZ: HEBEJ SE, TENTO KURZ BÝVÁ VE STŘEDU RÁNO.
KURZ BÝVÁ V SÁLE, NA ZAČÁTKU BÝVÁ ROZCVIČKA. POTOM TAM MÁME CVIČENÍ. TANCUJEME NA HUDBU. NA LŽÍCI MÁME MÍČEK
A CHODÍME. CÍL JE, ABY MÍČEK NESPADL. DALŠÍ CVIČENÍ JE CHOZENÍ PO PAPÍRECH, PODLE ČÁRY.
KURZ MI PŘIJDE DOBRÝ, BAVÍ MĚ MÍČKY. MŮŽEME SE VÍCE HÝBAT. 
KATKA