Veletrh NON-HANDICAP

07.04.2010 15:45

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě stánku o.s. POHODA na 13.
specializované výstavě pro zdravotně postižené NON-HANDICAP 2010
20. – 22.dubna 2010
na pražském Výstavišti PRAHA – HOLEŠOVICE.

Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby, různé
druhy handicapů, snaží se napomáhat a překonávat tyto handicapy. Každoročně
se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně
postižené a dobrovolných organizací, kteří je potřebují a užívají na jedné
straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich
používaní.
POHODA se účastní nejen s běžnou prezentací, kdy se budou moci lidé
seznámit s naší činností, či si přijít pro radu. Součástí výstavního stánku
bude i krámek s bohatou nabídkou našich produktů - ručně vyráběných mýdel,
solí do koupele a dalších pěkných dárků.
V rámci veletrhu se budete moci zúčastnit bohatého doprovodného programu
(odborné přednášky, vzdělávací semináře, poradenství …, ukázky činnosti
neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) Detailnější informace
naleznete na https://www.incheba.cz/main.php?pageid=831
A kdeže přesně nás na výstavišti naleznete? Hledejte stánek 5C 210 , budeme
se na Vás těšit!

Vaše POHODA