vánoční večírek

06.01.2015 10:02

17.prosince v úterý roku 2014 se konal v denním stacionáři Pohoda vánoční večírek.Je to na Praze 4,Roškotova 6.Dopoledne jsem balil karafy-voda pro

Afriku.Odpoledne po obědě byla generálka divadelního představení asi pro čtyřicet diváků.Jednalo se o lední hokej na suchu.Spíš než o hru šlo o pravid-

la a ukázky některých trestných provinění.Já jsem v druhé třetině dal pomocí Růženky,která držela puk a pomocí Miroslava Dlouhého,který dělal bránu

hokejkou tři góly.Ve třetí třetině asistentka Jana Šramotová začala pouštět z bublifuku na nás bubliny a my jsme jako byli jako naštvaný na diváky a

tak jsme odešli,ale kupodivu jsme sklidili bouřlivý potlesk za naše představení.Potom byla zahájena vánoční tombola.Já jsem přinesl dárek a tak jsem

vyhrál jiný dárek.Pak bylo vyhlášení vítězů letní fotografické soutěže.Přednášela Jana Šramotová.Myslím,že na třetím místě se umístila Marie s nějakou dobrou fotografií,na druhém místě Darko,který fotografoval zoologickou zahradu a na 1.místě jsem se umístil já se svojí foto-

grafií průhonického zámku.

Pak došlo na rozdávání vánočních dárků.Prvně se rozdávaly dárky,které mají sloužit Pohodě a potom osobní dárky.Já dostal dvě tašky plné dárků,jednu

za vítězství v té letní fotografické soutěži a druhou jako osobní dárek od Pohody.

Po té vedoucí Šárka Petrášová rozdávala měšce plné peněz,tedy výplaty.Každý domů snadno unesl co vydělal,protože boháč se dříve strašně nadřel,

protože musel nosit ty těžké měšce se zlaťáky.

Pak byly chlebíčky,limonády,nealkoholický punč a samozřejmě vánoční cukroví.

Všechno se mi to moc líbilo-Přemysl Kovář,klient.