Sportovní hry seniorů v Dejvicích

11.06.2014 13:37

Sraz jsme měli v 8 hodin ráno na stanici I.P.Pavlova v metru.Psal se rok 2014 a to 4.června středa. Jeli jsme metrem trasy A do Dejvic a odtud jsme šli ňákej ten kilometr pěšky na závodiště pro seniory.Já jsem měl číslo 15 a zúčastnil jsem se seniorského biatlonu.Měl jsem čistý čas 53 sekund a 3 desetiny sekundy.Magdalena Štaubertová se zúčastnila seniorského biatlonu i štafetového běhu seniorů.Házela míčky jako já do plenty v kontejneru na vzdálenost asi 4-5 metrů.Pak se Magda postavila na startovní dráhu s Maruškou a s Katkou.Z amplionu zpívala Petra Janů.Magda jedno kolo vyhrála. K obědu se rozdávala plněná bageta se šunkou,plátkovým sýrem,rajským a hlávkovým salátem,kterou jsme si den před připravili v klubu POHODA na Zeleném pruhu.Z takových záhadných důvodů závodiště jsem se štafetového běhu nezúčastnil.Z amplionu zněl a zpíval David Huff. Šel jsem si zcela znaven zakouřit na tajné místo,které se zdálo být neviditelné. Tím jsem ten štafetový běh prošvihl.Domů jsem se vrátil metrem na Vysočanskou,kde jsem pobral peníze od paní Radové.   

 

             Přemysl Kovář