PŘEDSTAVENÍ STACIOÁŘE

29.06.2021 14:56

VE STACIONÁŘI   PEČEME,  HRAJEME  DIVADLO  S MUZIKOTERAPEUTEM  TOMÁŠEM HRAJEME NA    NÁSTROJE  A  RELAXUJEME.  DO STACIONÁŘE   CHODÍM   OD  PONDĚLI  DO PÁTKU. 
DO STACIONÁŘE  CHODÍM ABYCH   NĚCO DĚLALA.  V POSLEDNÍM ROCE TO BYLO VE  STACIO  NÁŘI  JINÉ NEŽ NORMÁLNĚ.  NAPŘ. JSME NECHODILI VŠCHNI.  TAKY JSME NEMOHLI CHODIT NA VYLETY,  VYSTAVY. BYLI JSME VŠICHNI NA BYTĚ.  BAVÍ MĚ DĚLAT SOLI V PYTLIKU V KURZU DÍLNA. NEJVÍC MĚ BAVÍ LEPIT NA PYTLÍKY NÁLEPKY. NA KURZU NOVINAŘINY TVOŘÍME TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY. NA KURZU TRÉNINK SMYSLŮ TRÉNUJEME  PAMĚŤ A  DALŠÍ NAŠE  SCHOPNOSTI  VZHLEDEM K TOMU, JAKY BYL MINULÝ ROK JSME SE TENTO ROK VICE HYBAT.  

KATKA