PRÁCE S MODURITEM

14.03.2023 14:55

BYLO TO V ÚTERÝ. PŘIŠLA ZA NÁMI PANÍ.

NA KURZU BYLI VŠICHNI. VYRÁBĚLO SE Z MODURITU. PANÍ ROZKRÁJELA JEDEN KUS MODURITU. 

JÁ JSEM VÁLEL MODURIT NA PLACKU. DĚLALI JSME KYTKY. POTOM JSME JE MALOVALI BARVOU.

MIREK