Co je to Dílnička?

01.09.2011 15:25

je terapeutická dílna, která je nedílnou součástí Klubu POHODA. Vymysleli si ji sami klienti a na jejím provozu se z velké části podílejí. Zúčastňují se s asistenty všech prodejních akcí, podílejí se na přijímání zakázek. Dílnička má za úkol připravovat klienty na „opravdovou“ práci nebo udržovat sebevědomí a pocit vlastní důležitosti u lidí, kteří na volném trhu práce pracovat nemohou.

Mýdla vyrábí lidé s mentálním a kombinovaným postižením v rámci pracovní rehabilitace. Práce napomáhá vědomí vlastní hodnoty a důležitosti, napomáhá zlepšení mnoha dílčích schopností a celkovému rozvoji osobnosti.