Návštěva MŠ Ještěrky

26.06.2018 15:01

Dne 24. 4. 2018 za námi přijeli děti z mateřské školky Ještěrka. Spolu jsme vyráběli hudební nástroje. Já jsem je vytvářel taky. Materiálem nám byly různé prázdné obaly, do kterých jsme dávaly hrách, fazole, korálky a další. Jsou to pěkné hudební nástroje. Práce s dětmi mě bavila. Byl tam se mnou Tomaš, Maruška, Darko, Lucka, Mirek, Lukáš, Růženka a Magda. Článek napsal Aleš.