Naše návštěva Národního muzea

21.08.2015 13:54

21.srpna v pátek roku 2015,zrovna v den výročí sovětské okupace Československa jsme se my z denního stacionáře Pohoda vydali na prohlídku výstavy 

Jak se bude jmenovat? do Národního muzea.Normálně jsme jeli ze Zeleného pruhu atobusem do stanice Budějovická a odtud metrem trasy C k Muzeu.

Vyjeli jsme výtahem asi do 4.patra,prošli kousek Archou Noemovou a octli se na této výstavě.Jak se bude jmenovat?To je příklad k zamyšlení.

Jak se některé věci v budoucnu budou jmenovat?A co takhle jiné a naprosto nové věci?Zašel jsem tam do nějakého biografu,sedl si na sedačku a sledo-

val na plátně perfektní mořský svět se sasankami,hvězdicemi a medůzami.Ostatní klienti Pohody zůstali sedět na lavici,takže jsem do té promítací síně

šel vlastně sám.Díval jsem se tedy na pradávný mořský svět,kde stáří pyramidových medůz jako mořských živočichů bylo komentátorem odhadováno

asi na 428 miliónů let dozadu,přičemž stáří planety Země je astronomicky odhadováno asi na 4 miliardy let.

Dále na té výstavě byly takové papírové odkrývací listy a na nich byly vyfoceny např.vypěstované okurky nabo pepřovník.Pod tím byly semena okurky,nebo

pepře.Bylo to prostě překvapení,co pod tím listem bude.

Před národním muzeem jsme se všichni rozloučili a popřáli si hezký Week-end.

Výstava se mi moc líbila-Přemysl Kovář,klient.