Náš výlet na výstavu knihtisku

01.07.2015 13:47

Vyrazili jsme v pátek 26.června roku 2015 z Pohody v Roškotovy ulici čís.6 asi ve 13.30 do Národního Technického Muzea na Letné na výstavu Historie

knihtisku.Jeli jsme v Praze ze Zeleného pruhu na Budějovickou a odtud jsme jeli metrem trasy C na Vltavskou,kde jsme pokračovali tramvají čís.1 nahoru

na Letenské náměstí.Odtud už to byl kousek k muzeu-asi 300 metrů.

Jel Darko,Aleš,já,Blanka a vedla nás asistentka Lucie.Když jsem vešel dovnitř byl jsem jakoby rozčarován a okouzlen mašinami knihtisku z historie.Knih-

tisk vynalezl jistý Johan Gutenberg v Německu kolem roku 1460 nebo 1480.Byl tam jeden stroj knihtisku vedle druhého.Procházeli jsme kolem jsme těch-

to strojů a za vitrinami jsme viděli cenné historické knihy,některé psané německým Schwabachem.Přišli jsme k černobílému kinu a sedli si na lavice.

Běžely zde zajímavosti o  historii a vývinu knihtisku od 15.století.

Vyšel jsem z muzea o něco chytřejší a vzdělanější.Na Vltavské jsme se rozloučili a každý jel domů.

Výstava se mi hodně líbila.

Přemysl Kovář