Náš výlet do Jílového u Prahy

06.08.2015 10:17

Bylo to jeden pátek asi v polovici července roku 2O15.Sraz jsme měli v 8.15 ráno v Sokolské ulici v chráněném bydlení Pohoda,což je kousek od stanice

metra I.P.Pavlova v Praze.Ovšem my jsme opustili hranice města Prahy a jeli do Jílového podívat se  na regionální muzeum.Přijeli jsme tam příměstskou

dopravou z Budějovické,myslím,že to bylo číslo 382.Jelo nás z Pohody sedm nebo osm a myslím,že nás vedly tři asistentky.Prvně jsme zašli do regionál-

ního muzea,které je pod náměstím.Prvně jsme se octli v oddělení,kde byla výstava pytláctví.Byl tu vycpaný pytlák se zbraní a ve vitrínách byly vystaveny

historické zbraně,které používali pytláci na odstřel zvířat,ale používali je i proti myslivcům,když byli přistiženi při činu.

Byli tu i vycpaní dravci jako orel,jestřáb,káně a poštolka.Dále jsme procházeli muzeem,kde byla výstava dolování zlata v Čechách,ale to bylo spíš ve

středověku za českého krále Přemysla Otakara II.,který byl zván král železný a zlatý.V Jílovém u Prahy se dolovalo zlato v letech 1958 až 1968.

To všechno nám řekla paní průvodkyně,která zde provázela návštěvníky.Ještě venku na dvoře muzea jsme si zkusili rýžování zlata mísama do vody,

která měla hlinité dno.

Pak jsme šli na náměstí na oběd.Asi ve 14.15 jsme jeli autobusem do Prahy.

Výlet do tohoto muzea se mi moc líbil.Přemysl Kovář.