MATĚJSKÁ POUT

25.03.2013 14:20

KDYŽ  JSME  SE   SEŠLI  V KLUBU,   DALI  JSME  SI SVAČINU  A  POTOM  KOLEM  10  HODIN  JSME JELI   AUTOUBUSEM   205  NA  BUDÉJOVICKU  A METREM  NA  ZASTAVKU   NADRAŽI  HOLEŠOVICE  A   JEDNU  ZASTAVKU  TRAMVAJI.   NA  POUTI  BYLO  MOC ZIMA.   ABY  JSME SE TROCHU  ZAHRALI  KOUKALI  JSME NA   RYBY.    JA JSEM   PRO MAMINKU  KOUPIL   SRDCE .JA JSEM  MAVAL  NA  MIREJKU.  A  NA  POUTI JSME  POTKALI  JIŘINKU  MI¨CKOVOU    A  TAKY  MAGDU  .  A  NAKONEC  JSME  JELI  NA OBĚD.  A JA JSEM  SI DAL  TESTOVINOVEJ  SALAT  .NA MATEJSKÉ POUTI  MI SE MOC  NELIBILO  PROTOŽE  ME  ZAČALA  BOLET  HLAVA .NAPSAL  DARKO