Má oslava v klubu

22.04.2016 14:29

Já Aleš Koudela jsem dostal k svátku tváružky sušenky slavylo se to tady ve stacionáři oslava se my lýbyla. Všichni jsme si popřály podáním ruky. Eliaš dostal mlýko a vločky, Mírek dostal taky mléko sušenky sladké a slané Miriam dostala taky sušenky a meltu.