DEN ČT V DENIM STACONARI

14.12.2016 13:55

V   STREDU       14   PROSINCE     PRIJELA     K  NAM   ČT   A     ZAČALA    NATAČET       DILNU    A     V     DILNE    BYLA    MARUŠKA     MIREK  A   ZDENDA  A       NA    MODERATORSKE     OTAZKI    ODPOVIDALA     BARA         BEHEM    NATAČENI       V DILNE       SE   VZRABELY    MYDLA       A  MARUŠKA      UKAZOVALA      NA       KAMERU       JAK       VYRABI      ŠUMIVKY    A   MIREK        UKAZOVAL        JAK   SE    VYRABI  MYDLA     A  ZDENDA   EMBASOVAL   NAPSAL  DARKO