21.2. Výstava Příběh Pražského hradu

05.03.2014 13:34

21.února 2014 jsme se vydali ze Zeleného pruhu na Pražský hrad zhlédnout výstavu Příběh Pražského hrad.Seděli jsme na nádvoří naproti svatovítské

katedrále,kterou nechali postavit Petr Parléř a Matyáš z Arrasu na příkaz císaře Karla 4.Asistentka Jana Šramotová šla mezitím pro lístky.Konečně jsme

byli vevnitř.Nejvíce mně tam zaujala socha ležícího Přemysla Otakara II.-krále rytíře.Tento král padl roku 1278 v bitvě na moravském poli s Rudolfem

Habsburským,ale do celé věci je zapleten jistý Záviš z Falkensteina.Podle mého názoru Záviš z Falkensteina Přemysla Otakara II.v bitvě na moravském

poli nezradil,byl to někdo jiný.Dále jsme na výstavě viděli Pražský hrad od pravěku až do dnešní doby.Byly tam vystaveny i zbraně z pravěku.Dále tam

byla vystavena i socha Karla 4.,otce vlasti.Bylo tam pojednáni co všechno Karel IV. založil a co všechno vybudoval.Za Karla IV.totiž vládl v českých ze-

mích takzvaný  zemský mír.Založil Karlovu universitu roku1348,Karlův most roku 1357,

Přemysl Kovář