Muzikoterapie

Muzikoterapie a teorie..

Muzikoterapie harmonizuje somatické a psychosomatické procesy, podporuje rozvoj komunikace a psychosociální procesy, je to také jedna z forem psychohygieny.. Vzhledem k tomu, ze většina členů má velmi ráda hudbu, postupně se v muzikoterapii učíme nejen poslouchat, ale i otevřít se a hudbu prožít ať už relaxací, tancem nebo sám aktivně s nástrojem v ruce.

Naše praxe..

Muzikoterapii máme hodinu týdně. Dochází k nám na ní Petra Nováková, se kterou jsme si všichni "sedli" a její vedení hodiny nám vyhovuje. Abychom měli lepší podmínky pro relaxaci, zařídili jsme v novém klubu přímo muzikoterapeutickou (zelenou) místnost s klavírem. Při této terapii neklademe důraz na výsledek, ale konkrétní prožívání každého s přítomných.

A co v praxi děláme..

 „Jééééééééé..muzikoterapie. To poslouchám hudbu a je mi dobře!“                                                                                            Darko

"Je úžasné jen tak sedět a poslouchat jak Péťa rozeznívá spolu s nástroji i nás. Někdy mám pocit, že se mi tak tají dech, že nemůžu dýchat."                                                               

                                                                                                                      Štěpánka

Co o "muzikoterapii" říkají členové klubu?

Katka: "Je to dobrý. Baví mě zpívání. Zpíváme všechno možný."

Marie: "Zpívání, zpívání, všechny smutky zahání."

Muzikoterapie

1 | 2 | 3 >>