POZASTAVENÉ KURZY

Nabídka kurzů se během let mění. Důvodem může být změna ročního období, pokles zájmu (změna složení členů, kteří na kurz chodili) nebo odchod lektora, který kurz vedl. Jsou to ale aktivity, na které často rádi vzpomínáme a možná se k nim později vrátíme. Necháváme je zde pro inspiraci. Pokud vás něco z toho zaujalo, nebojte se zeptat. Pokud se najde víc členů, kteří by o aktivitu stáli, rádi ji zařadíme zpět.