Jak to u nás funguje..

  Naše koncepce

Abychom zajistili co možná nejindividuálnější přístup a dali uživatelům možnost rozhodovat o svém programu, museli jsme vzhledem k velké variabilitě postižení, rozdílu temperamentu a velkým věkovým rozdílům uživatelů služby, nabídnout širší spektrum oddělených aktivit. Proto byl sestaven seznam aktivit vycházejících z přání a potřeb členů Klubu a ze zákona o sociálních službách 505/2006 Sb. Rozvrh se upravuje vždy na období několika měsíců podle zájmu členů a časových možností lektorů, či ročního období. Některé aktivity jsme kvůli menšímu zájmu členů, nebo personálním změnám odložili, ale pokud by se zájem obnovil, můžeme s nimi opět začít. Proto je stále uvádíme v sekci aktivity pod vlastní záložkou.

Aktivity se dělí do několika skupin(uvádíme jednotlivé názvy)

 •  Terapie:muzikoterapie, arteterapie (individuální), taneční terapie, drama terapie
 •  Výchovně vzdělávací: výuka (psaní, čtení, počítání), poznávání Prahy, výlety, speciální smyslová výuka
 •  Pracovní činnosti: kurzy výroby v dílně, pečení, vaření, ergoterapie
 •  Sociální dovednosti: samostatnost (telefonování, peníze apod.), úklid, nakupování, cestování
 •  Zájmové aktivity: ping-pong, novinařina, fotografování, čajové obřady, zpívání

V rámci stacionáře probíhají vždy 2 aktivity dopoledne a 1-2 odpoledne. Nabídka v jednotlivých dnech je pečlivě volena tak, aby byla možnost vybrat si z různých typů aktivit a stupňů obtížnosti.

V letních měsících (červenec-září) je "odpočinkový provoz" kdy kurzy nejsou přesně stanovené a domlouvají se na nich členové vždy na týden dopředu.

Při aktivitě je maximální počet členů na jednoho asistenta 5 osob. Většinou je tento počet nižší (3-4) a výjimkou nejsou ani pro dva členy nebo takové šité přímo na míru. Tím zajišťujeme co možná nejindividuálnější přístup ke každému členovi klubu.

2x až 3x do roka se vytvoří rozvr, který zůstává neměnný po dobu několika měsíců. Na tuto dobu si členové vybírají, do kterých aktivit budou chodit. Rozvrh s obrázky máme na nástěnce a u každého kurzu jsou fotky lidí, kteří se do něj přihlásili.

 Klub POHODA je otevřen každý pracovní den od 8:00 do 16 hodin.

 • 7.15-7:20 asistent se potká na I.P.Pavlova s uživateli, kteří potřebují doprovod, fakultaticní služba, nutné domluvit jednotlivě.

 • 8.00 přicházíme, vaříme čaj, kafe, připravujeme klub, čteme si noviny, povídáme..

 • 8.45-9.30 ranní komunita - povídání o včerejším dni, rozdělení denních úkolů, porady

 • 9.30-9.45 svačina

 • 9.30–11.30 dopolední kurz 

 • 11.30-13.00  oběd

 • 13.00-13.30 oddech (čtení, film, povídání, hry)

 • 13.30-15.00 odpolední  kurz 

 • 15.00-16.00  svačina, úklid, odcházení domů

 

Ne o nás bez nás..

aneb zapojení uživatelů do rozhodování o službě..

 • Všechny změny, které se uživatelů týkají, jsou s nimi předem diskutovány, nejsou stavěni před hotovou věc.
 • Uživatelé se účastní výběrových řízení na asistenty, spolurozhodují o využití financí Klubu, ovlivňují náplň programu.
 • Uživatelé si ve spolupráci s asistenty sestavují své individuální plány a vybírají aktivity, kterých se budou účastnit.
 • Také celá změna koncepce byla připravována právě ve spolupráci s uživateli.
 • Navracení kompetencí do rukou uživatelů je jedním z nejdůležitějších poslání našeho zařízení.
 • Uživatelé jsou vedeni k tomu, aby řekli, jak by si službu představovali, co je pro ně lepší a proč (pokud to dokáží) i co nechtějí. Jejich nápady a připomínky jsou vítány a v rámci možností realizovány.
 • Stejně důležitá je možnost bezpečně se vyjádřit k jakémukoliv problému a právo si stěžovat, ať jde o maličkost nebo o velkou věc.
 • Uživatel se se svým problémem může obracet na kteréhokoliv z asistentů, na sociální pracovnici a samozřejmě též na ředitele organizace.
 • Pro řešení stížností je vypracována metodika, kterou klienti znají. 
 • Na stížnosti pohlížíme jako na možnost k zlepšení služeb, v žádném případě se nesmí obrátit proti stěžovateli.

Práva a povinnosti.

Je pro nás velmi významné, aby naši uživatelé znali nejenom svá práva, ale i povinnosti. Proto s nimi na tato témata často diskutujeme, hájíme jejich práva a snažíme se je podpořit i v aktivním obhajování svých vlastních práv.

 

POHODOVÉ plánování

Individuální plánování

Každý člověk je jiný. Umí jiné věci a rozdílné věci mu naopak nejdou. Proto pracujeme s uživateli na jejich individuálních potřebách v rámci fungování Klubu. Říkáme tomu individuální plánování. Každý člen má svého klíčového asistenta, se kterým hledají věci, které potřebuje zlepšit, naučit se, které mu překážejí v začlenění se do kolektivu, nebo by mu byly při životu ve společnosti užitečné. Jsou to věci, které se týkají života v Klubu, nebo je možné je během času v Klubu cvičit. S klíčovým asistentem vymyslí nejen, co budou trénovat, ale i postup, kterým budou postupovat. Asistent vypracuje plán, v případě potřeby se doplní obrázky. Pak už se vrhneme do realizace. 

Příklady plánů - samostatné chození na obědy do jídelny, umývání nádobí, holení, škrábání brambor, obsluha sporáku a trouby, vážení na váze.